Klart vi hjelper deg!

 |  |  | Les e-postDG301 (ADSL)

Hvis du ikke oppnår kontakt med internett, forsøk følgende:
1.    Slå av alt utstyr. Modem, PC, og andre enheter som skal koble seg på internett
2.    Vent i minst 10 sekunder. Slå så på modemet.
3.    Vent i minst 5 minutter og sjekk at følgende lamper lyser grønt på modemet: Broadband, Status, Internet. Det kan hende flere lamper lyser, men de som er nevnt er de viktigste.  Hvis noen av disse lampene ikke lyser, hopp til pkt 5
4.    Slå på PCen. Sjekk om du kommer deg på nett.

dg301 front

5.    Mangler du noen av lysene så må du sjekke at kablene er satt i riktig. Strømkabelen skal stå i hullet til høyre på bildet. Fra det grå hullet på modemet skal det gå en kabel til telefonuttaket i veggen, evt til en splitter hvis du har vanlig fasttelefon.

dg301 bak

Få sikker lagring

Dine data er verdifulle. La oss ta vare på dem for deg!